Fremgang

Mere vækst og flere job Jeg arbejder for mere vækst og flere danske arbejdspladser. Det er vejen til mere velfærd.


Hver dag kæmper jeg for mere vækst og flere arbejdspladser. Væksten halter afsted, og regeringen er handlingslammet.

 

I Københavns Omegn har vi mange små- og mellemstore virksomheder. De skal have bedre betingelser for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Vi skal styrke deres muligheder for at få den rigtige og mest velkvalificerede arbejdskraft. Ligesom de skal have bedre muligheder for at tiltrække investeringer til deres virksomheder.

 

Letbanen bliver et vækstboost til vores område. Store dele af højrefløjen modarbejder letbanen. De må ikke lykkes med at spænde ben for projektet. Med letbanen på skinnerne får vores lokale erhvervsliv muligheder, som de ikke har haft i mange år.

 

Danmark skal videre. Vejen til mere velfærd går gennem flere arbejdspladser. Ikke topskattelettelser.